Szkoła Specjalna Nr 10

Idź do spisu treści

Menu główne

O nas

O nas

O nas

Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10 i Publiczne Gimnazjum Specjalne nr 10 w Wałbrzychu przeznaczone są dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którzy posiadają orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

Przyjmujemy uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu: lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim oraz uczniów z dysfunkcjami narządów ruchu (szkoła jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo).

Jeśli u Twojego dziecka stwierdzono niepełnosprawność intelektualną lub inne deficyty rozwojowe utrudniające mu naukę w szkole „masowej”, zapraszamy po specjalistyczną pomoc do naszej placówki.


Kształcimy na wszystkich poziomach                Szkoła Podstawowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

- edukacja wczesnoszkolna  klas I-III

- klasy IV-V

               Gimnazjum  dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim:

- kl. I , II , III

               Zespoły edukacyjno-terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

               Zespół rewalidacyjno-wychowawczy dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.


Nasi wychowankowieØ
    objęci są  troskliwą i fachową opieką

Ø      zdobywają umiejętności umożliwiające im lepsze funkcjonowanie w społeczeństwie

Ø      uczą się w małych zespołach klasowych

Ø      mają poczucie bezpieczeństwa

Ø      realizują  indywidualne  programy terapeutyczne

Ø      pracują  w  swoim  indywidualnym tempie

Ø      odzyskują wiarę we własne siły i odnoszą sukcesy w miarę swoich możliwości

Ø      odkrywają swoje zdolności i mają szansę prezentować je poza szkołą

Ø      spędzają czas wśród rówieśników, którzy dobrze rozumieją ich potrzeby

Ø      nawiązują przyjaźnie


ZapewniamyØ      przyjazną atmosferę sprzyjającą wszechstronnemu rozwojowi uczniów

Ø      profesjonalną i wykwalifikowaną kadrę pedagogów specjalnych, terapeutów zajęciowych, opiekę pedagogiczną i psychologiczną

Ø      specjalistyczne terapie dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego dziecka (logopedię, terapię pedagogiczną, socjoterapię, muzykoterapię, arteterapię)

Ø      gimnastykę korekcyjną

Ø      zajęcia na basenie

Ø      rewalidację indywidualną

Ø      zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Ø      liczne koła rozwijające zainteresowania uczniów

Ø      opiekę w świetlicy

Ø      możliwość korzystania ze szkolnej stołówki

Ø      gabinet profilaktyki zdrowotnej (pielęgniarka)

Ø      bogata baza dydaktyczna (basen, sala gimnastyczna, Sala Doświadczania Świata,  pracownia komputerowa, biblioteka, gabinety terapeutyczne i rehabilitacji ruchowej, winda)

Ø      udział w programach „Mleko w szkole”, „Owoce w szkole”

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego